Związek
Miast
Polskich

jesteśmy silni i skuteczni,
gdy jesteśmy razem

Ponad 350 miast

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa licząca obecnie ponad 350 miast. Sprawdź jak pracujemy z miastami i dla miast.

www.miasta.pl

siła miast jest oparta na wspólnocie

codziennie pracujemy w polskich miastach, dzieląc się ich doświadczeniem
jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego

wzmacniamy głos miast

wsłuchujemy się w głos miast i reagujemy na ich potrzeby
wspomagamy miasta w tworzeniu najlepszych warunków rozwoju

razem dla
mieszkańców

01

lepsze prawo

bronimy interesów miast

02

współpraca

dzielimy się wiedzą i praktyką miast

03

rozwój

udostępniamy nowe rozwiązania
i narzędzia dla rozwoju miast

dołącz do nas

jesteśmy w miastach online

Związek Miast Polskich

adres
Robocza 42, 61-517 Poznań

numer telefonu
61 633 50 50

adres mailowy
biuro@zmp.poznan.pl