Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
Wniosek do MRiT w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22.03.2024 | propozycje legislacyjne Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konieczności wydłużenia terminu przyjęcia przez gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego 22.03.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Briefing prasowy „Jak naprawić finanse samorządowe?” przed posiedzeniem Zarządu Związku Miast Polskich w Płońsku 27.02.2024 | inne Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie kierunku zmian przepisów o podatku od nieruchomości 29.01.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Przesłanie na wybory samorządowe 2024 19.01.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie ciągłości działania gminy po wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta) w trakcie kadencji 18.12.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Oświadczenie Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konsekwencji lekceważenia przepisów prawa przez urzędników administracji rządowej 18.12.2023 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Klauzula informacyjna FRL 15.12.2023 | inne Pobierz
Projekt zmian ustawy o podatku od nieruchomości, określających przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt Sk 14/21) 04.12.2023 | propozycje legislacyjne Pobierz
Szkolenie AI - założenia 30.11.2023 | inne Dostęp wyłącznie dla członków ZMP