Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
Regulamin komisji ZMP 22.07.2024 | inne Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu zmian w podziale administracyjnym państwa w roku 2024 11.07.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej 11.07.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych 18.06.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
Apel Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie konieczności pilnej poprawy sytuacji finansowej miast 18.06.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz

Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 41, rządowy). opiniowanie od 28.06.2024 do 08.07.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (UD72, rządowy). opiniowanie od 28.06.2024 do 08.07.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o ochronie ludności i obronnie cywilnej (UD 70, rządowy). opiniowanie od 28.06.2024 do 08.07.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (gr. posłów PSL-TD). opiniowanie od 28.06.2024 do 08.07.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (gr. posłów PSL-TD). opiniowanie od 28.06.2024 do 08.07.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz

Ankiety i zgłoszenia
Gminy obwarzankowe – co dalej?
Imprezy związane z Dniem Samorządu Terytorialnego - 27 maja 2017 r.
Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej - ankieta ZMP
Kampania informacyjna ZMP i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Rejestracja na XIV seminarium FRL - 17 grudnia 2020 r.

Petycje