Wyszukaj dokumenty

Dokumenty
List przewodni JST - mapuj pomoc 15.04.2024 | inne Pobierz
APEL O SPRAWIEDLIWY ROP Organizacji Samorządowych, Przedsiębiorców Branży Gospodarki Odpadami i Strony Społecznej 28.03.2024 | inne Pobierz
Wniosek do MRiT w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22.03.2024 | propozycje legislacyjne Pobierz
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie konieczności wydłużenia terminu przyjęcia przez gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego 22.03.2024 | stanowiska i uchwały ZMP Pobierz
FRL Jak wspólnie wzmacniamy potencjał instytucjonalny średnich i małych miast - program 01.03.2024 | inne Pobierz

Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (zerowy VAT, poselski, PiS), opiniowanie od 21.11.2023 do 29.04.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko opiniowanie od 21.08.2023 do 28.04.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym pełnionym z tytuł pełnienia funkcji sołtysa (gr. posłów)-druk 211 opiniowanie od 08.03.2024 do 18.03.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (MRiT) opiniowanie od 08.03.2024 do 18.03.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (PiS) opiniowanie od 08.03.2024 do 18.03.2024 | kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia Pobierz

Ankiety i zgłoszenia
Gminy obwarzankowe – co dalej?
Imprezy związane z Dniem Samorządu Terytorialnego - 27 maja 2017 r.
Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej - ankieta ZMP
Kampania informacyjna ZMP i Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Rejestracja na XIV seminarium FRL - 17 grudnia 2020 r.

Petycje