Konferencja podsumowująca Projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Konferencje |
CWD_logo.png

Centrum Wsparcia Doradczego jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i doradczo-strategiczne.

Głównym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jest wzmocnienie sprawności administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi jednostkami samorządu.

Więcej informacji