Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP

Komisje tematyczne ZMP |
logo-zmp-2.jpg

Spotkanie Komisji towarzyszyć będzie konferencji Zdrowych Miast Polskich „Zdrowie mieszkańców jako element praw człowieka”, która odbędą się od 31 maja do 2 czerwca br. w Białymstoku:

Posiedzenie Komisji będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń na tematy bardzo ważne dla mieszkańców miast, tj. przeciwstawianie się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej czy w dyskursie społecznym i politycznym.