Informacje prasowe

Pobierz Związek Miast Polskich podsumowuje 2020 rok – projekty i PR

W 2020 roku Związek był zaangażowany w realizację 9 projektów, w których uczestniczyło ponad 150 miast. W 2020 r. do Związku przystąpiło 11 miast. Aktualnie Związek liczy 333 miasta członkowskie, najwięcej w jego powojennej historii. W mijającym roku ukazało się 22 500 publikacji o Związku Miast Polskich. Mówiono i pisano o ZMP w prasie, radiu, TV, na portalach i twitterze. Na stronie www.miasta.pl umieściliśmy w minionym roku 1495 aktualności, w tym 691 newsów z miast członkowskich ZMP.

informacje prasowe

Pobierz Raport ZMP o stanie finansów JST

Związek Miast Polskich przygotował dla Senatu raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiając go na połączonym posiedzeniu Komisji, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski wskazał na znaczny wzrost wydatków bieżących (wydatki na płace wzrosły w ostatnich latach o 18,5 mld zł), malejące dochody z PIT (w latach 2015–19 zmniejszyły się o 18 mld zł). Dane przedstawione w raporcie pochodzą przede wszystkim z baz danych Ministerstwa Finansów, dotyczących wykonania budżetów JST w latach 2004-2019, a także z aktualnej bazy danych pochodzących z wieloletnich prognoz finansowych JST.

informacje prasowe

Pobierz O narzędziu samooceny rozwoju instytucjonalnego JST na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich organizuje 17 grudnia br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST – narzędzie organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD)”. Podczas spotkania eksperci OECD po raz pierwszy zaprezentują nowe praktyczne narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego opracowane dla polskich gmin i powiatów, w konsultacji z przedstawicielami polskich samorządów.

informacje prasowe

Pobierz Senat RP - STAN FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W formie wykresów pokazano m.in,: skutki finansowe zmian w podatku PIT, dokonanych w lipcu 2019 r., rzeczywistą skalę wzrostu dochodów z PIT a wzrost wydatków bieżących, a także na jaką część wydatków bieżących starcza samorządom udział we wpływach z PIT.

informacje prasowe

Pobierz Infrastruktura kolejowa – ZMP przeciwko złym przepisom podatkowym

Już od dwóch lat Związek alarmuje stronę rządową o wadliwie sformułowanym przepisie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który rozszerza zakres ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących infrastrukturę kolejową. Umożliwia on uchylanie się od podatku przez firmy nie mające nic wspólnego z transportem kolejowym. Związek przeprowadził badanie ankietowe, które pokazuje skalę tych nadużyć. Mamy dane z 88 gmin – w tym kilkunastu tych, których ten problem dotyczy.

informacje prasowe

Pobierz O przedsiębiorczości rodzinnej na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych będzie mowa na kolejnym seminarium Forum Rozwoju Miast (FRL), na które zapraszamy online 3 grudnia. Związek Miast Polskich organizuje trzynaste już seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz Senackie wsparcie dla samorządów i samorządowy wniosek do Prezydenta RP

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm ustawę, pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego, samorządowcy wystąpili do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP. W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta w dniu uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego. Jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie adekwatności.

informacje prasowe

Pobierz Związek Miast Polskich walczy o pieniądze dla miast

Miasta członkowskie Związku apelują do senatorów RP o dodanie do ustawy przyjętej przez Sejm przepisu zapewniającego rekompensatę ubytków, poprzez odpowiednie zwiększenie udziałów gmin, powiatów i województw we wpływach z PIT. Samorządowcy podnoszą, że od lipca 2019 r. rządząca większość dokonuje systematycznego osłabienia finansów samorządowych, bez żadnych rekompensat i bez zmniejszenia nałożonych obowiązków, to znaczy w sposób niezgodny z art. 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje adekwatność zasilania finansowego do zakresu nałożonych zadań.

informacje prasowe

Pobierz Apel prezydentów i burmistrzów miast na Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wystosowali dziś prezydenci i burmistrzowie polskich oraz zagranicznych miast. We wspólnych tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji biorą udział m.in. miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich, członkowie Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza oraz Samorządów dla Polski.

informacje prasowe

Pobierz O partnerstwie i współpracy na Forum Rozwoju Lokalnego

Współpraca pomiędzy JST tworzącymi obszary funkcjonalne oraz korzyści płynące z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań będą tematem kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się w najbliższy czwartek 12 listopada br. (od godz. 10.00 do 13.00) pod nazwą: „Partnerstwo i współpraca JST jako czynnik rozwoju lokalnego. Nowe możliwości po nowelizacji ustawy”.

informacje prasowe