Informacje prasowe

Pobierz O wsparciu unijnym dla miast na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszam na XXV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) tym razem zatytułowane „Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane miastom”, które odbędzie się jutro, w czwartek 25 listopada br. od godz. 10.00 do 13.30. Podczas spotkania przedstawimy szereg programów, inicjatyw oraz misji dedykowanych bezpośrednio miastom w ramach polityk horyzontalnych i sektorowych UE.

informacje prasowe

Pobierz O zrównoważonej mobilności miejskiej na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy na XXIV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”, które odbędzie się 28 października br. w godz. 10.00-13.30. W trakcie seminarium będziemy mówić o problemach, z jakimi mierzą się współczesne miasta, m.in. zatłoczonych ulic i niewystarczającego bezpieczeństwa drogowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza.

informacje prasowe

Pobierz 16 miast podpisało w Poznaniu Europejską Kartę Równości

W trakcie Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends 2021, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Związek Miast Polskich (ZMP) 11 października 2021 r. zorganizowały ceremonię, podczas której prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dołączyli oni w ten sposób do prawie 2 tysięcy samorządów w całej Europie.

informacje prasowe

Pobierz Zaproszenie na Local Trends i ceremonię podpisania Europejskiej Karty Równości

Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu, 11-12 października, odbędą się dyskusje na temat największych wyzwań, przed którymi obecnie stoją samorządy lokalne, czyli walki ze skutkami pandemii i konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Pierwszego dnia będzie miała miejsce także ceremonia podpisania przez polskie miasta Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przygotowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) i Związek Miast Polskich (ZMP).

informacje prasowe

Pobierz Po Zarządzie ZMP w Krakowie

Podczas posiedzenia 24 września br. w Krakowie członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowiska m.in. w sprawie dochodów JST w kontekście „Polskiego Ładu”, ustawy wdrożeniowej m.in. KPO i kryzysu uchodźstwa. Zarząd Związku negatywnie zaopiniował nowelizację ustawy o dochodach JST, uchwaloną przez Sejm RP 17 września br. na podstawie zawartego w druku 1531 rządowego projektu ustawy o „wsparciu” JST w związku z programem „Polski Ład”.

informacje prasowe

Pobierz O funduszach unijnych i KPO na Forum Rozwoju Lokalnego (FRL)

Zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, 30 września (czwartek) od godz. 10.00 do 14.00, którego tematem będzie - „Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy”.

informacje prasowe

Pobierz O transformacji energetycznej po raz drugi na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne XXII seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Transformacja energetyczna polskich miast II”, które odbędzie się 9 września br. Obecnie przed miastami stoją bowiem ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu. Coraz bardziej zauważalne są zmiany klimatu, a także zła jakość powietrza, z którą miasta muszą się zmierzyć. Dlatego samorządy muszą szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Ważne jest to, aby rozwiązania te wykorzystywały i uruchamiały lokalny potencjał miast.

informacje prasowe

Pobierz Kategoryczny protest przeciwko rządowym zmianom w Prawie oświatowym

Związek Miast Polskich w stanowisku podjętym podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Tarnowie, 27 sierpnia br. , kategorycznie protestuje przeciwko resortowemu projektowi zmian w Prawie oświatowym, które ignorują fakt, że – zgodnie z ustawami ustrojowymi – edukacja jest zadaniem własnym gmin i powiatów.

informacje prasowe

Pobierz 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów oraz promocja filmu

Współpraca polsko-niemiecka nie mogłaby się rozwijać bez niemal tysiąca partnerstw między polskimi i niemieckimi samorządami – uznali uczestnicy konferencji online „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów” 17 czerwca br. w 30. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podczas konferencji odbyła się także prapremiera filmu „Traktat samorządów”, który powstał na zlecenie Związku Miast Polskich.

informacje prasowe

Pobierz O przedsiębiorczości i gospodarce lokalnej na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza 8 lipca br. (czwartek) na XXI seminarium online, które odbywa się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Seminarium będzie poświęcone tematowi przedsiębiorczości oraz stanowi lokalnych gospodarek. W trakcie seminarium przedstawimy kompleksową analizę miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP.

informacje prasowe