Informacje prasowe

Pobierz Budujemy odporność miast i gmin - ZMP wspiera współpracę i partnerstwo JST

Opracowany został właśnie pierwszy z raportów diagnostycznych dla 38 partnerstw miast i gmin, uczestniczących w pilotażowym projekcie Centrum Wsparcia Doradczego. ZMP prowadzi go na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Od kilku miesięcy doradztwem objętych jest ponad 370 gmin, borykających z problemami rozwojowymi. Pogłębiona i wszechstronna diagnoza, wykorzystująca zawansowane narzędzia technologiczne, badania społeczne i integrację dostępnych danych, to jeden ze znaków firmowych podejścia ZMP do strategicznego planowania rozwoju. Ta metodyka stosowana jest przez nas w działaniach doradczych dla samorządów.

informacje prasowe

Pobierz ZMP aktywnie włącza się w debatę o polityce miejskiej

Aby Krajowa Polityka Miejska 2030 odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania miast, ZMP postanowił zebrać od miast członkowskich oraz miast zaangażowanych w realizację projektów realizowanych przez Związek uwagi i postulaty w formie wyzwań, oczekiwanych kierunków działań oraz pożądanych regulacji prawnych (ANKIETA – termin wypełnienia do 1 kwietnia br.).

informacje prasowe

Pobierz O gospodarce odpadami na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Gospodarka odpadami będzie tematem najbliższego siedemnastego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprasza Związek Miast Polskich 25 marca br. (10.00-13.00). To kolejne bezpłatne seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Jego tematem będzie „Gospodarka odpadami – zagrożenie czy szansa dla rozwoju lokalnego”.

informacje prasowe

Pobierz Na Zgromadzeniu Ogólnym ZMP prezes Związku zaapelował o jedność i wspólnotę

25 lutego br. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszy raz w historii odbywało się w formule online, a więc jednocześnie we wszystkich miastach członkowskich Związku. Zgromadzenie było transmitowane ze studia w Poznaniu. Wzięło w nim udział 228 delegatów z miast oraz obserwatorzy i goście – przedstawiciele rządu, korporacji samorządowych, samorządowcy nie będący delegatami na Zgromadzenie oraz dziennikarze.

informacje prasowe

Pobierz Zaproszenie na ZO ZMP online - podsumowanie 2020 roku i wyzwania na 2021 rok

Związek Miast Polskich 25 lutego br. organizuje w trybie nadzwyczajnym XLIV Zgromadzenie Ogólne ZMP online, na które Państwa zapraszamy. Chcąc uczestniczyć w tym wydarzeniu, należy się zarejestrować. Rejestracja jest aktywna do 20 lutego br. na stronie www.ZMPlive.pl. Trzeba wybrać „Zarejestruj się jako Uczestnik”, a potem w rubryce „Rodzaj uczestnika” - Media. Obrady będą transmitowane ze studia w Poznaniu w godzinach 10:00-15:00 na ww. stronie. Program Zgromadzenia Ogólnego w zasadniczej części wypełnią czynności statutowe, dotyczące przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego, budżetu Związku na rok 2021, a także uchwały o rezygnacji z waloryzacji składek członkowskich w bieżącym roku. Wśród tematów pojawią się też kwestie kierunków zmian w finansach samorządowych oraz prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej.

informacje prasowe

Pobierz ZMP i UMP przeciwko centralizacji i wywłaszczaniu w ochronie zdrowia

- Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie - 12 lutego br. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólne stanowisko sprzeciwiajające się rządowym zapowiedziom centralizacji ochrony zdrowia. W opinii szefów obu organizacji, publiczne placówki ochrony zdrowia, które są własnością społeczności lokalnych i regionalnych, powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności samorządu terytorialnego. Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia muszą służyć przede wszystkim dobru pacjentów - mieszkańców.

informacje prasowe

Pobierz O transformacji energetycznej polskich miast na Forum Rozwoju Lokalnego

Czy samowystarczalność energetyczna gmin jest możliwa ? O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas XVI seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) 18 lutego br. od godz. 10.00 do 14.00. Zapraszamy do rejestracji i oglądania transmisji. Seminarium „Transformacja energetyczna polskich miast” to kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” organizowane jest przez Związek Miast Polskich organizuje w ramach FRL. 

informacje prasowe

Pobierz Z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kwestie organizacyjne związane z organizacją szczepień, a także wnioski strony samorządowej o zamianę rządowych programów na subwencje to główne tematy styczniowego posiedzenia KWRST, które odbyło się 27 stycznia br.

informacje prasowe

Pobierz O strefach czystego powietrza w miastach na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Jak miasta dbają o jakość powietrza? Jak wspiera je w tym polityka rządu? O tym będziemy dyskutować podczas XV seminarium pt. „Miasto – strefa czystego powietrza? Jak dbać o jakość powietrza – polityka centralna, działania regionalne i lokalne” poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast, na które zapraszamy 28 stycznia br. online w godz. 10.00-14.00. Na spotkaniu przyjrzymy się bliżej kompleksowemu podejściu do ochrony powietrza, w szczególności problematyce niskiej emisji. Chcemy również przedstawić najnowszą wiedzę oraz dobre praktyki zrealizowane w polskich miastach i regionach.

informacje prasowe

Pobierz ZMP wspiera partnerstwa samorządów – ruszyło Centrum Wsparcia Doradczego

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to pilotażowy projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowany przez Związek Miast Polskich, który wspiera samorządy wspólnie działające na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Tym razem eksperci Związku Miast Polskich rozpoczęli współpracę z 38 partnerstwami JST, z którymi wspólnie zaprojektują rozwiązania dla rozwoju tych obszarów. Sukces projektu może stać się dobrą praktyką dla wielu samorządów w kraju. Jednocześnie samorządowcy i eksperci zaproponują systemowe rozwiązania, które będą mogły funkcjonować w polityce rozwoju regionalnego w każdym województwie.

informacje prasowe