Informacje prasowe

Pobierz Na Komisji Wspólnej o oświacie i koronawirusie

Samorządowcy wnoszą o pilne spotkanie z nowym ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem, by przedstawić mu sytuację oświaty z samorządowego punktu widzenia. Są też zaniepokojeni niektórymi działaniami nowego ministra, który powołał np. stałą Radę Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa w Edukacji; w jej skład weszli przedstawiciele wielu gremiów: ministerstwa, kuratoriów oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego czy rodziców, nie ma w niej jednak ani jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego (czy innych organów prowadzących szkoły).

informacje prasowe

Pobierz Związek Miast Polskich uruchamia nowy serwis internetowy - FRL

Nowa strona internetowa - przygotowywana przez Związek Miast Polskich - pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl jest platformą wiedzy i praktyki samorządowej, na której omawia się i wyjaśnia tematykę dotyczącą wewnętrznych potencjałów gmin oraz promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast. Strona przedstawia konkretne narzędzia przygotowane dla samorządów oraz etapy prac nad modelem zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym. Pełni funkcję biblioteki dla miast, jest bazą wiedzy i informacji, zawiera rozbudowany zbiór materiałów video, prezentacji i publikacji.

informacje prasowe

Pobierz O zielonym ładzie w miastach na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami będzie tematem kolejnego bezpłatnego seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. X seminarium online pt. „Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu. Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami” odbędzie się 22 października br.

informacje prasowe

Pobierz O finansach miast na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

„Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast” będzie tematem ósmego już z seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce, na które zapraszamy 17 września.

informacje prasowe

Pobierz O markowym mieście na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) na kolejne VII seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Markowe miasto. Jak rozwijać i promować wewnętrzny potencjał miasta?”, które odbędzie się 27 i 28 sierpnia br.

informacje prasowe

Pobierz Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2020 – Samorząd jako pracodawca

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne (z minimum 50% udziałem samorządu). Chodzi nam przede wszystkim o znalezienie nowych rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników.

informacje prasowe

Pobierz O wodzie na Forum Rozwoju Lokalnego

W Polsce zasoby wody są szczuplejsze niż średnia w Europie przypadająca na jednego mieszkańca, dlatego bardzo istotnym elementem zarządzania wodami jest ich ochrona poprzez skuteczne ograniczanie zanieczyszczeń oraz przywracanie jakości wód. Podczas seminarium będziemy rozmawiać o lokalnej gospodarce wodnej, wodzie w przestrzeni miasta. Zapoznamy się z doświadczeniami Bydgoszczy, Kalisza, Skierniewic i Wrocławia w zarządzaniu zasobami wodnymi.

informacje prasowe

Pobierz O finansach na Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy do udziału w piątym seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się 18 czerwca. Podczas tego otwartego seminarium, zorganizowanego przez Związek Miast Polskich, będziemy rozmawiać o możliwościach rozwoju lokalnego w trudnej sytuacji finansowej. Seminarium należy do cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe

Pobierz Tarcza 4.0 tematem dyskusji Komisji Wspólnej

3 czerwca, po trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa KWRiST wznowiła obrady. Tarcza 4.0 była głównym tematem debaty rządowo-samorządowej. Całą listę spraw problemowych, które narosły przez czas, kiedy Komisja się nie zbierała wymienił prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, który z ramienia ZMP pełni funkcję współprzewodniczącego KWRIST.

informacje prasowe

Pobierz O mieszkalnictwie na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Zapraszamy do udziału w czwartym już seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast, które odbędzie się 4 i 5 czerwca online. Jest ono organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego i wchodzi w skład cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Tym razem tematem spotkania będzie mieszkalnictwo jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.

informacje prasowe