Informacje prasowe

Pobierz O Krajowej Polityce Miejskiej 2030 po raz drugi na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne, XX seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 – samorząd lokalny w jej tworzeniu i wdrażaniu II”, które odbędzie się 24 czerwca br. (czwartek). Będzie ono poświęcone tworzeniu i wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Nadrzędnym celem KPM 2030 jest zrównoważona transformacja polskich miast w kierunku silnych i odpornych, zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców.

informacje prasowe

Pobierz Dzień Przedsiębiorcy 2021 | Kampania informacyjna #MiastaNowa informacja prasowa

21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, oficjalnie ustanowiony 5 lat temu przez Sejm RP. Pomimo przyjęcia tej uchwały w 2016 roku, do dzisiaj Dzień ten nie zaistniał szerzej w świadomości Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Związek Miast Polskich (ZMP) wspólnie z blisko 100 samorządami organizują ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami, której celem jest przedstawienie istoty i roli przedsiębiorców w wymiarze lokalnym oraz znaczenia ich wspierania i rozwoju. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”, zachęca do wspierania lokalnych firm poprzez kupowanie ich produktów i usług, co jest sposobem na zatrzymanie kapitału w danym mieście.

informacje prasowe

Pobierz Miasta dla czystego powietrza

18 czerwca br. w Sali Sesyjnej Ratusza we Wrocławiu odbyła się konferencja „Miasta dla czystego powietrza” poświęcona prezentacji działań polskich miast dla ochrony powietrza. Została ona zorganizowane w formule hybrydowej przez miasto Wrocław oraz Związek Miast Polskich. Celem spotkania we Wrocławiu było przedstawienie opinii publicznej, często wprowadzanej w błąd przez jednostronne relacje i komentarze, rzetelnego i pełnego obrazu działań miast dla poprawy jakości powietrza, zarówno na podstawie danych, jak i wybranych (spośród bardzo wielu) przykładów konkretnych działań podejmowanych przez miasta różnej wielkości.

informacje prasowe

Pobierz Jubileusz 30-lecia współpracy polskich i niemieckich samorządów

Zapraszam 17 czerwca br. o godz. 10.00 na konferencję online na platformie ZOOM poświęconą relacjom samorządów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej pt. „Sąsiedztwo zobowiązuje - 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów”. W 2021 roku przypada bowiem 30. rocznica podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec.

informacje prasowe

Pobierz O planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego na Forum Rozwoju Lokalnego

Podczas seminarium nasi eksperci i doradcy zaprezentują narzędzia diagnostyczne oraz planowania strategicznego wypracowane w Związku Miast Polskich oraz możliwości i korzyści, jakie one dają. Narzędzia te pozwalają na rzetelne strategiczne planowanie rozwoju lokalnego opartego o diagnozę, która wykorzystuje dane statystyczne, badania społeczne oraz uwzględnia powiązania funkcjonalne.

informacje prasowe

Pobierz O reformie ochrony zdrowia na Komisji Wspólnej

Minister zdrowia Adam Niedzielski - który na wniosek strony samorządowej wziął udział w spotkaniu Komisji Wspólnej 19 maja br. - zapowiedział zmianę zapisów dotyczących reformy ochrony zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy. Nie będzie już mowy o centralizacji, lecz o nowym modelu organizacyjnym. Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej z dużą rezerwą podeszli do zapowiedzi ministrów zdrowia.

informacje prasowe

Pobierz Komisja Wspólna będzie dalej pracować nad KPO

Powołaniem specjalnego, rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyła się dyskusja nad projektem KPO na KWRiST 30 kwietnia br. Zespół spotka się 5 maja br.

informacje prasowe

Pobierz Zapraszamy do Związku Miast Polskich!

Ruszyła właśnie akcja online zapraszająca do Związku Miast Polskich. Ponad 600 miast w Polsce otrzyma list Prezesa ZMP w tej sprawie wraz z innymi materiałami informacyjnymi o naszej działalności.

informacje prasowe

Pobierz Po posiedzeniu Zarządu ZMP - 14 kwietnia 2021 r.

Podczas posiedzenia 14 kwietnia br. Zarząd ZMP przyjął stanowiska w sprawie: sytuacji polskiego ciepłownictwa, konieczności uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, bezpodstawnych zarzutów sztucznego zawyżania stawek opłat za wodę i ścieki, systemowej reformy podatku od nieruchomości oraz działalności leczniczej.

informacje prasowe

Pobierz O Krajowej Polityce Miejskiej 2030 na Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza 8 kwietnia br. (godz.10.00-13.00) na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego online, które tym razem będzie poświęcone aktualnemu stanowi prac nad Krajową Polityka Miejską 2030 (KPM2030). W ten sposób zostanie zainicjowana szeroka dyskusja nad KPM, do której zostały zaproszone wszystkie miasta. XVIII Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbywa się w ramach cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

informacje prasowe