Ciechanów - Miasto pozyskało białe certyfikaty
W wyniku wymiany ponad tysiąca stu lamp oświetlenia wzdłuż pętli miejskiej, Ciechanów otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej, które następnie zostały sprzedane.
ciechanow-petla-miejska.jpg
fot. umciechanow.pl

Dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania oszczędzające prąd budżet miasta zasili prawie 100 tys. zł.

System białych certyfikatów wprowadzono, by przyspieszyć inwestycje modernizacyjne, mające wspomóc ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej. Certyfikaty wydaje Urząd Regulacji Energetyki na podstawie określonych przepisów prawa. Stanowią one prawa majątkowe i mają wartość pieniężną. Po otrzymaniu białych certyfikatów można je sprzedać. Certyfikaty kupują firmy sprzedające energię, aby nie ponosić tzw. opłat zastępczych.

Ciechanów pozyskał białe certyfikaty za zrealizowanie działań, które zwiększają efektywność energetyczną. Mowa tu o wymianie 1137 sztuk lamp oświetlenia wzdłuż miejskiej pętli. Dzięki wymianie możliwe jest zmniejszenie zużycia energii przez obniżenie napięcia zasilania. Miasto rozpoczęło realizację tego projektu w 2022 r., kiedy znacząco wzrosły koszty energii dla samorządów. Przeprowadzony po wykonaniu inwestycji audyt wykazał znaczne oszczędności, co umożliwiło miastu ubieganie się o białe certyfikaty od Urzędu Regulacji Energetyki.

Pozyskane przez ratusz certyfikaty zostały wystawione przez URE na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i sprzedane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami za 103 tys. zł.

Środki po pomniejszeniu o podatek VAT i koszty obsługi transakcji zasilą budżet miasta i będzie można je przeznaczyć na nowe inwestycje lub realizację innych zadań dla mieszkańców.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY