Nasze publikacje


    Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju
 
  Sto lat Związku Miast Polskich 1917-2018
 


Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy
 
Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2017
 
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA DLA POSZANOWANIA ENERGII I OCHRONY KLIMATU. Inspiracje, korzyści i potencjał rozwoju. Kraków, kwiecień 2017
 
Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje. Warszawa 2016
 
Raport z realizacji projektu norweskiego "Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce." Poznań 2016
 
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju. Poznań 2016
 
Samorząd jako pracodawca Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Poznań 2014
 

Oddziaływanie festiwali na polskie miasta - Raport z badań. Poznań 2015

 
Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozienice, Szydłowiec). Poznań - Kozienice 2016
 
„Po co seniorom kultura?” – to tytuł projektu badawczego, który w 2012 r. realizowało Regionalne Obserwatorium Kultury UAM wraz ze Związkiem Miast Polskich. Podsumowaniem projektu jest raport końcowy poświęcony kulturalnej aktywności osób starszych. Poznań 2012
 
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Warszawa 2012 (publikacja SPLOT powstała w wyniku realizacji projektu systemowego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" z udziałem m.in. ZMP)



 • Współpraca polskich i norweskich samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”. Poznań 2011

 • Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym. Poznań 2011

 • Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania. Poznań 2007, 2008, 2009, 2010

 • Współpraca Partnerska Samorządów. Praktyczny przewodnik. Poznań 2009

 • Efektywna polityka i administracja. O zarządzaniu miastami. Poznań 2005


 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Analiza porównawcza - tom II. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 2003

 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Analiza porównawcza - tom I. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.


 • Monitorowanie usług publicznych w miastach - Studium przypadku. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.

 • Analiza usług publicznych w miastach. Redakcja Mirosława Posern-Zielińska. Poznań 1999.


 • Dzielnice, osiedla, sołectwa płaszczyzną współpracy z organizacjami pozarządowymi. Redakcja: Andrzej Porawski i Jolanta Hałas. Poznań 1998.

 • Jak skuteczne są wasze usługi komunalne? Procedury oceny ich jakości. Tłum. z jęz. ang.: Tomasz Wicherkiewicz. Red.: Stanisław Mikołajczak, Joanna Proniewicz, Tomasz Weigt. Poznań 1998.

 • Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych. Redakcja: Anna Brzozowska. Poznań 1998.

 • Systemy informacji o terenie. Planowanie i wdrażanie. Red. zespół Biura ZMP. Tłum. z jęz. ang.: Tomasz Wicherkiewicz. Poznań 1997

 • Współpraca miast z organizacjami pozarządowymi. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej przez Biuro ZMP latem 1997 roku. Aneta Kręc. Poznań 1997.

 • Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego w miastach - informator. Redakcja: Andrzej Porawski i Jolanta Hałas. Poznań 1996.

 • Związek Miast Polskich 1917-1939, 1990-1994. Ryszard Szwed. Poznań 1995


Publikacje finansowane przez Związek Miast Polskich:

 • Vademecum skutecznego działania w samorządzie.
 • Akademia samorządowego wizerunku.
 • Budżety gmin miejskich 1991 - 1994. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Budżety gmin miejskich w 1995 roku. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Budżety gmin miejskich i miejsko - wiejskich w 1996 roku. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Centrum Statystyki Miast.

Załączniki:
OECED-okladka
OECED-okladka2


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST