Statut

 • Statut Związku Miast Polskich
  ze zmianami wprowadzonymi
  przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w Warszawie 18 kwietnia 1991 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia 1992 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Baranowie Sandomierskim 5 lutego 1993 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Pile 11 października 1996 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Lublinie 21 października 1999 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Łodzi 25 marca 2004 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 8 marca 2007 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 3 marca 2011 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 5 marca 2015 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Dąbrowie Górniczej 3 marca 2016 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Warszawie 15 grudnia 2017 roku
  przez Zgromadzenie Ogólne w Żywcu 1 marca 2018 roku
  i przez Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu 5 marca 2019


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST