Projekty realizowane z miastami i dla miast

Związek Miast Polskich realizuje projekty w różnych dziedzinach, których celem jest dostarczenie miastom narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem oraz tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami.

Wspieramy, doradzamy i dostarczamy eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Pracownicy biura Związku wykorzystują rozległą sieć kontaktów krajowych i międzynarodowych, aby najlepiej odpowiadać na stające przed miastami wyzwania i wspomagać je wyborze optymalnych rozwiązań lokalnych.

Dodatkowo, wszystkie wypracowane przez nas w projektach rozwiązania szeroko udostępniamy innym samorządom wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji.


POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST