Współpraca zagraniczna

Związek Miast Polskich od wielu lat wspiera miasta członkowskie w prowadzeniu współpracy międzynaorodowej oraz promuje ideę miast partnerskich. Obok bilateralnych konferencji czy seminariów informacyjnych, dotyczących różnych form wsparcia współpracy i rozwoju, angażuje się też w promocję programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”.

Związek realizuje wiele projektów we współpracy ze stwarzyszeniami skupiającymi samorządy w Europie oraz wspiera miasta członkowskie w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do współpracy.

Reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich i międzynarodowych, takich jak Komitet Regionów Unii Europejskiej, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), oraz Kongres władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE).


POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST