Władze ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
 • odbywa się raz w roku,
 • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
 • kształtuje działalność programową Związku,
 • uchwala Statut Związku,
 • ustala wysokość składki członkowskiej i budżet Związku.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, któremu przewodniczy Prezes Związku. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz (par.33 Statutu).

 • może liczyć od 9-30 członków,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • spotyka się raz w miesiącu,
 • reprezentuje Związek zgodnie z par.5 Statutu,
 • wykonuje budżet,
 • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

 • składa się z pięciu osób,
 • uczestniczy w pracach Zarządu,
 • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
 • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którym kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Zarząd.

Zarząd Związku Miast Polskich VIII kadencji (2019-2024)

Zygmunt Frankiewicz, delegat miasta Gliwice (prezydent Gliwic do 13 października 2019) – PREZES ZMP (Niezależni)
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa - WICEPREZES ZMP (Centrolewica)
Paweł Osiewała, prezydent Sieradza – WICEPREZES ZMP (Zjednoczona Prawica)
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina – WICEPREZES ZMP (Koalicja Obywatelska)
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa – SEKRETARZ (Ludowcy)
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska - SKARBNIK (Niezależni)

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku (Niezależni)
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia (Niezależni)
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca (Koalicja Obywatelska)
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów (Niezależni)
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego (Niezależni)
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa (Niezależni)
Bogusław Karakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego (Zjednoczona Prawica)
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu (Niezależni)
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy (Niezależni)
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu (Niezależni)
Edward Maniura, burmistrz Lublińca (Niezależni)
Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy (Centrolewica)
Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu (Koalicja Obywatelska)
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy (Centrolewica)
Piotr Płudowski, burmistrz Łukowa (Niezależni)
Piotr Psikus, burmistrz Kępna (Niezależni)
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina (Niezależni)
Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina (Niezależni)
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia (Niezależni)
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha (Koalicja Obywatelska)
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku (Niezależni)
Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca (Niezależni)
Radosław Witkowski, prezydent Radomia (Koalicja Obywatelska)
Marcin Wojdat, sekretarz Miasta Warszawy (Niezależni)

Komisja Rewizyjna VIII kadencji (2019-2024)


Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia – PRZEWODNICZĄCY (Niezależni)
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO (Centrolewica)

Marcin Gołaszewski, przewodniczący RM Łodzi (Koalicja Obywatelska)
Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna (Ludowcy)
Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego (Zjednoczona Prawica)


MULTIMEDIA
GALERIE MIAST