Jarosław - Wielki Jarmark Jarosławski
25–28 sierpnia odbędzie się Jarmark Jarosławski - niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii miasta oraz do zjazdów kupieckich uważanych przez historyków za największe w Rzeczpospolitej w XVI i XVII-w.
fot. Ludwik Biernacki

Podczas letniego Jarmarku liczba mieszkańców miasta rosła z trzech do trzydziestu tysięcy, a bogactwo towarów z Europy i Orientu sprawiło, że było to najpopularniejsze tego typu wydarzenie na starym kontynencie.

Dzisiejszy Jarmark Jarosławski to pomost łączący przeszłości z teraźniejszością, kultywujący wiecznie żywą tradycję Jarosławia, jako miejsca styku wielu narodów oraz serca wymiany gospodarczej i kulturowej pomiędzy nimi. Różnobarwny tłum, złożony z przyjezdnych z różnych stron Polski, a także z Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Moskwy, Persji, Armenii, Włoch, Hiszpanii i wielu innych krajów, który wypełniał ulice Jarosławia podczas jarmarków, znajduje swoje odbicie i echo w handlowej części wydarzenia.

W kulturowym tyglu można nie tylko podziwiać rzemiosło nawiązujące do historycznych cechów, ale także poczuć smaki węgierskie, syryjskie, polskie, włoskie, ormiańskie, greckie, gruzińskie czy indyjskie. W miejscu, gdzie Wschód styka się z Zachodem a Południe z Północą, uczestnicy Jarmarku Jarosławskiego mogą rozsmakować się nie tylko w rodzimej i egzotycznej kuchni, ale także w sztuce. Wyjątkowe budownictwo jarosławskiego rynku, z jego placami, podcieniami i obszernymi wnętrzami domów mieszczańskich – które skrywały niegdyś tak egzotyczne towary, jak skóry lampartów czy perskich rysiów – do dziś służy handlarzom, rzemieślnikom i artystom jako przestrzeń ekspozycyjna.

Wydarzenie odtwarza oraz rozwija niesamowitą atmosferę, która przypadła na okres największego gospodarczego i kulturowego rozkwitu miasta. Dlatego na Jarmarku Jarosławskim pojawiają się także aktorzy, lirnicy, gambiści, skrzypkowie, lutniści, klawesyniści, dudziarze, ukuleliści i inni muzycy. Uzupełniają oni aspekt handlowy i tworzą unikalną całość pełną dźwięków, kolorów i smaków.

Jarmark Jarosławski wpisuje się czasowo w międzynarodowe wydarzenie muzyczne – Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, co podkreśla jego historyczny i artystyczny charakter.

W tym roku Wielki Jarmark Jarosławski jest współfinansowany w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”. W związku z tym projektem miasto Jarosław podpisało umowę partnerską na jego wspólną realizację z norweską gminą Nordre Follo. Delegacja z tego miasta uświetni to wielokulturowe święto swoją obecnością na jednym ze stoisk podczas Jarmarku.

Ponadto, zainspirowani spotkaniami w ramach EMPIRII Miasto Przedsiębiorcze, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i doradcami miast organizujemy spotkanie przedstawicieli miast Związku. Głównym jego celem będzie wymiana dobrych praktyk i wiedzy, którą zdobyliśmy w trakcie przygotowywania oraz na etapie realizacji projektów w ramach Rozwoju Lokalnego również z miastami, które nie miały okazji przejść kompletnej ścieżki w ramach tego programu.

Po dokładniejsze informacje na temat programu Jarmarku zapraszamy na stronę: https://jarmarkjaroslawski.pl/

Do zobaczenia na jarosławskim Rynku!

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY