Zapraszamy na webinar ECO-MIASTO 2024 o budowaniu miejskiej rezyliencji
„Budowanie miejskiej rezyliencji: wyzwania i rozwiązania” to webinar 28 maja br. (w godzinach 10:00-11:45) na platformie ZOOM, który jest organizowany we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Krajowym Punktem URBACT.
eco-miasto.jpg

Termin „rezyliencja” odnosi się do zdolności organizmu lub systemu do regeneracji i powrotu do normy po doświadczeniu jakiegoś rodzaju wstrząsu lub zakłócenia, które mogło naruszyć jego struktury lub funkcjonowanie. W kontekście miast, rezyliencja oznacza zdolność do skutecznej adaptacji w obliczu nagłych i krytycznych zdarzeń, które mogą zagrozić integralności systemów miejskich lub ich funkcjonowaniu. Dotyczy to nie tylko pojedynczych elementów infrastruktury, ale także usług publicznych i społeczności lokalnych. Miasta muszą być przygotowane na różnorodne scenariusze, takie jak katastrofy naturalne, kryzysy zdrowotne czy wydarzenia o charakterze terrorystycznym, i mieć zdolność szybkiego reagowania oraz odbudowy po takich wydarzeniach. Właściwa rezyliencja miejska wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia zarówno infrastrukturę fizyczną, jak i społeczność oraz instytucje działające w mieście.

Webinarium ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu rezyliencji miejskiej, wymianę doświadczeń między miastami oraz inspirowanie działań mających na celu jej wzmacnianie. Podczas wydarzenia eksperci omówią definicję miejskiej rezyliencji, metody jej wzmocnienia oraz czynniki i narzędzia wspierające jej rozwój. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną przykłady praktyk wzmacniania miejskiej rezyliencji pochodzące z miast polskich i francuskich.

Rejestracja - TUTAJ

Program

10:00

Przywitanie osób uczestniczących, wprowadzenie do dyskusji

  • Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce
  • Maria Andrzejewska, Dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa

10:10

Wprowadzenie do miejskiej rezyliencji

  • Aldo Vargas Tetmajer, Krajowy Punkt URBACT

10:20

Czynniki wpływające na miejską rezyliencję

  • Prof. Anna Szelągowska, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa

10:30

Narzędzia i strategie budowania miejskiej rezyliencji

  • Dr Izabela Rudzka, Szkoła Główna Handlowa

10:50

Praktyczne przykłady sukcesów i wyzwań
Prezentacje przypadków udanych projektów zwiększających miejską rezyliencję (miasto polskie i francuskie)

11:20

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

11:45

Zakończenie spotkania


POZOSTAŁE ARTYKUŁY