Zaproszenie na bezpłatną konferencję na temat adaptacji do zmian klimatu. 18 czerwca online
Ruszyła rejestracja na bezpłatną konferencję online „LIFE in COOL CITY. Jak natura wspiera miasta w obliczu zmiany klimatu?” 18 czerwca w godz. 11.00-13.00. Zapraszamy przedstawicieli miast odpowiadających w UM za adaptację do zmian klimatu.
konferencja__1_.jpg

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miast do zmian klimatycznych” (LIFECOOLCITY), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE+ oraz ze środków Krajowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem konferencji jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa w imieniu Konsorcjum. Natomiast realizatorem całego projektu jest Konsorcjum złożone m.in. z: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, firmy MGGP AERO, Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych).

W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli miast odpowiedzialnych za działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, zarządzania zielenią, ochroną środowiska oraz adaptacji miast do zmiany klimatu, a także naukowców, pracowników organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, miast i zieleni. 

Będzie to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się jak teledetekcja, nowoczesne technologie geoinformacyjne oraz rozwiązania oparte na naturze mogą pomóc miastom w adaptacji do zmiany klimatu. W czasie wydarzenia przedstawiciele miast dowiedzą się, jak można zaangażować się w działania konsultacyjne związane z Projektem LIFECOOLICTY oraz otrzymać darmową analizę stanu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście. Pierwszym miastem, dla którego – na bazie produktów projektu – zostanie stworzona koncepcja przebudowy BZI (błękitno-zielonej infrastruktury), jest Wrocław.

Konferencja będzie przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń na temat identyfikacji potrzeb miast w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, opracowania strategii zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą oraz monitorowania skuteczności jej wdrażania. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana koncepcja Projektu LIFECOOLCITY, czyli wsparcia rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) w zakresie 5 czynników budujących potencjał adaptacyjny miasta tj.: uszczelnienie terenów, miejska wyspa ciepła, stan błękitnej infrastruktury, stan zielonej infrastruktury oraz ochrona bioróżnorodności.

Wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski. Z uwagi na międzynarodowy charakter wydarzenia, formularz rejestracyjny jest w języku angielskim

Link do formularza rejestracyjnego: https://form.jotform.com/241552953506054

Informacje praktyczne:

Konferencja jest dedykowana dla przedstawicieli miast odpowiedzialnych za działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, zarządzania zielenią, ochroną środowiska oraz adaptacji miast do zmiany klimatu, a także naukowców, pracowników organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, miast i zieleni.

Więcej w załączonym Opisie projektu, a także na stronie projektu LIFECOOLCITY: https://mggpaero.com/lifecoolcity.html

Więcej informacji

Załączniki:
Opis projektu LIFECOOLCITY


POZOSTAŁE ARTYKUŁY