Bielsko-Biała - Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów
Rada Miejska Bielska-Białej powołała do życia nową instytucję miejską, która ma pomagać w staraniach miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. To samorządowa instytucja kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.
Kultura Z naszych miast
Bielsko-Bia_a_Teatr_Polski_2_fot.Dorota_Koperska.jpg
fot. Dorota Koperska

Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów. Misją nowej instytucji będzie nie tylko organizacja wydarzeń artystycznych, ale także inicjowanie innowacyjnych projektów wspierających rozwój społeczny i ekonomiczny.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Utworzenie samorządowej instytucji kultury - która będzie w szczególności inicjować i wdrażać nowe produkty kulturowe niezbędne dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy międzysektorowej oraz nawiązywać współpracę z podmiotami zagranicznymi w zakresie rozwoju miast poprzez kulturę - jest integralną częścią wniosku aplikacyjnego miasta Bielska-Białej w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku

Przedmiotem działania Miasta Splotów będzie - podejmowanie nowych inicjatyw z dziedziny kultury niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy z biznesem, polityką społeczną, środowiskami naukowymi, proekologicznymi i sportowymi; tworzenie partnerstw w sferze kultury; organizowanie, koordynowanie i promocja wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem przemysłów kreatywnych i podmiotów działających w sferze nowoczesnych technologii oraz inicjowanie programów badawczych w zakresie kultury.

Miasto Splotów będzie m.in. organizować panele, debaty, sympozja, konferencje oraz wyjazdy studyjne; prowadzić warsztaty i szkolenia; koordynować wydarzenia kulturalne w mieście realizowane przez inne podmioty; realizować różne przedsięwzięcia edukacyjne, w szczególności mające na celu uzyskanie właściwych postaw mieszkańców w zakresie tolerancji, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY