CENTRUM KONSULTACYJNE
Dla lepszego przygotowania miast do udziału w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast, zespół ekspertów Związku Miast Polskich uruchomił Centrum Konsultacyjne, którego zadaniem jest świadczenie pomocy miastom wnioskodawcom.
grafika-Centrum_Konsultacyjne.jpg

Centrum Konsultacyjne zostało uruchomione 7 marca - w dniu ogłoszenia naboru do Programu na stronie internetowej www.wsparciemiast.pl. Jest to część działań w ramach „Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

Zadaniem Centrum Konsultacyjnego jest świadczenie pomocy miastom wnioskodawcom poprzez:

Cel Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast to podnoszenie jakości życia mieszkańców średnich miast tracących funkcje miejskie oraz zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy miastami.  Program daje szansę miastom na wypracowanie bądź redefinicję „koła zamachowego” ich rozwoju. Umożliwia przygotowanie i sprzyja powstaniu projektów, które będą zawierać zestaw inwestycji infrastrukturalnych i działań miękkich, realizowanych przez miasta wraz z partnerami, np. sąsiednimi gminami, z którymi miasto ma powiązania funkcjonalne. Program zakłada również wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego w miastach uczestniczących w konkursie poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz – na etapie realizacji projektów – wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi.  

Centrum Konsultacyjne będzie świadczyć pomoc miastom wnioskodawcom, nie w formie indywidualnych konsultacji, ale wyłącznie poprzez formularz do zadawania pytań przez miasta. Takie rozwiązanie zapewni bezstronność ZMP w procesie doradzania. Jednocześnie funkcjonowanie Centrum Konsultacyjnego ułatwi komunikację i przyspieszy proces wyjaśniania zgłaszanych przez miasta pytań i wątpliwości oraz niezwłoczną publikację opracowanych i autoryzowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Operatora Programu) odpowiedzi na stronie internetowej.

Do Centrum Konsultacyjnego miasta wnioskodawcy będą mogły kierować wątpliwości w sprawach odnoszących się do zasad i wymogów określonych w Regulaminie, w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz wytycznych, a także innych dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji Programu i udostępnionych miastom przez Związek Miast Polskich (tj. np. analiz statystycznych lub poradników). 

Na stronie Centrum Konsultacyjnego publikowane będzie zadane pytanie wraz z autoryzowaną przez Krajową Instytucję Koordynującą - Operatora Programu odpowiedzią w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po złożeniu zapytania.

Więcej informacji na stronie Centrum Konsultacyjne Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – Centrum Konsultacyjne Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (wsparciemiast.pl).


POZOSTAŁE ARTYKUŁY