Kultura dla społecznej odporności i silniejszych miast. Zaproszenie na spotkanie
24 kwietnia 2024 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast.
Kultura
Kultura-Lublin-lublin_eu.jpg
fot. lublin.eu

Do udziału w spotkaniu i staraniach o tytuł zaproszone są wszystkie miasta i gminy, szczególnie te mniejsze i położone z dala od centrum. Organizatorzy podzielą się doświadczeniami z wykorzystania szeroko rozumianej kultury i działań partycypacyjnych w budowaniu silnych społeczności, które umieją sprostać wyzwaniom, zarówno dzisiejszym i tym w przyszłości.

Przedstawiony zostanie też międzynarodowy projekt „Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony”. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak starać się o tytuł Bałtyckiej Stolicy Kultury 2025.

Zwycięskie miasto dodatkowo uzyska możliwość międzynarodowej promocji i nawiązania kontaktów z innymi miastami regionu Morza Bałtyckiego. Kolejną korzyścią jest możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w kwocie do 5 tys. euro na działania zgłoszone w ramach konkursu.

Na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele/lki wsi, miast i gmin, odpowiedzialnych za projekty społeczne, kulturalne i międzynarodowe, a także miejskich aktywistów/ki i animatorów/ki kultury, którzy chcieliby zaangażować swoje miasta w program „Bałtyckie Perły Kultury”, lub po prostu poznać dobre praktyki pracy z lokalnymi społecznościami.

Podczas spotkanie dowiedzą się Państwo jak działać na rzecz miast, które są bardziej przyjazne ich mieszkańcom i lepsze do życia oraz jak aktywizować lokalne społeczności we wspólnych działaniach.

Spotkanie organizowane jest przez koordynatorów Obszaru Tematycznego Kultura Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Wstępny program znajduje się w załączeniu.

Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji do dnia 22 kwietnia br.: https://www.eusbsr-culture.eu/events-1/culture-makes-cities-stronger.

Spotkanie w jęz. angielskim i polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Bałtyckimi Perłami Kultury 2024 zostały następujące miasta: Svendborg (Dania), Kilonia (Niemcy), Jakobstad (Finlandia) oraz Rūjiena (Łotwa).

Więcej informacji nt. projektu „Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony” (“Baltic Sea Region Cultural Pearls for More Resilient Cities and Regions”): www.culturalperals.eu, BSR Cultural Pearls - Bałtyckie Perły Kultury | Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (nck.org.pl)

Więcej informacji

Załączniki:
Program spotkania


POZOSTAŁE ARTYKUŁY