Lublin – Miasto ze „Strategią Kultury Lublin 2030+”
Radni Rady Miasta Lublin jednogłośnie uchwalili „Strategię Kultury Lublin 2030+”. . Na jej kształt istotnie wpłynęły starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz wykorzystanie doświadczeń Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.
Kultura Z naszych miast
Lublin-strategia_kultury.jpg
fot. lublin.eu

Dokument zakłada realizację w najbliższych latach działań, określonych w pięciu priorytetach: „Dostęp do kultury”, „Edukacja kulturalna”, „Lublin (w) 2030”, „Kadry kultury” oraz „Twórczość i kreatywność”.

Wysoki poziom i różnorodność wydarzeń pozwoliły uczynić kulturę jednym ze znaków rozpoznawczych Lublina. Bez wątpienia jest to wielki sukces miasta i całego środowiska. Strategia Kultury Lublin 2030+ wskazuje zadania i działania konieczne do podjęcia, aby kultura nadal mogła być jednym z elementów stanowiących o wartości naszego miasta. Wierzymy, że przyjęty na dzisiejszej sesji Rady Miasta strategiczny dokument stanie się początkiem drogi do pozytywnej zmiany nie tylko w lubelskiej kulturze, ale przede wszystkim w życiu wszystkich mieszkanek i mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Strategia Kultury Lublin 2030+” powstała na podstawie głównego dokumentu strategicznego miasta – „Strategii Lublin 2030”, gdzie opracowanie strategii sektorowej jest wskazane jako jedno z zadań i projektów kluczowych obszaru „Miasto przemysłów kultury”. Powstałe w trakcie jej przygotowywania raporty i opracowania, praca ekspertów w Tematycznych Grupach Roboczych, a w końcu sam dokument strategii były najważniejszą inspiracją na początkowym etapie tworzenia „Strategii Kultury Lublin 2030+”. Niezwykle pomocny był także przeprowadzony w kwietniu i maju 2023 roku cykl spotkań ze środowiskiem oraz mieszkankami i mieszkańcami, który pozwolił poznać propozycje i opinie o lubelskiej kulturze oraz przygotowywanym dokumencie. W połączeniu z informacjami uzyskanymi z ankiety internetowej, zrealizowanej niedługo po spotkaniach, był źródłem wielu ciekawych i inspirujących pomysłów, w efekcie czego strategia została uzupełniona o nowy priorytet – „Twórczość i kreatywność”.

– Dokument zawiera priorytetowe zadania i wyzwania, jakie stać będą przed lubelską kulturą w najbliższych latach. Wśród nich jest zwiększenie dostępu do wydarzeń artystycznych dla różnych grup mieszkanek i mieszkańców, czy działania edukacyjne wzmacniające kompetencje potrzebne do odbioru i lepszego uczestniczenia w kulturze. Będziemy wspierać rozwój wiedzy i kompetencji osób z lubelskiego środowiska kultury oraz dążyć do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy. Planujemy także działania na rzecz artystek i artystów, wspierania instytucji kultury w rozwoju oraz wzmacniania sektora kreatywnego. Są to elementy niezbędne do tego, by lubelska kultura nadal była naszym znakiem rozpoznawczym, wyróżniającym Lublin na tle innych miast, ale także źródłem dumy dla mieszkanek i mieszkańców – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Realizacja zaproponowanych w dokumencie 5 priorytetów, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, pozwoli zwiększyć rolę kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców miasta. Dbanie o szeroko rozumianą dostępność, zapewnienie kompetencji odbioru i uczestnictwa, działania na rzecz pracowników, artystów i sektora kreatywnego, poszukiwanie innowacji oraz rozwój współpracy międzynarodowej – wszystko to pozwoli wzmocnić lubelską kulturę, a kontakt z nią stanie się jeszcze bardziej wartościowym doświadczeniem, przynoszącym mieszkankom i mieszkańcom Lublina satysfakcję i poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY