W Koninie o strategii i zarządzaniu projektami
1 i 2 marca w Koninie spotkali się przedstawiciele miast uczestniczący w pracach Sieci Wymiany Doświadczeń EMPIRIE – „Zasoby miast – finanse”. Było to działanie w ramach projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.
Konin-Empirie-finanse-Koinin.jpg
fot. konin.pl

Przedstawiciele samorządów zajmujący się w urzędach miast kwestiami finansów i rozwoju dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Spotkanie Sieci rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina. Następnie Witold Nowak, zastępca prezydenta ds. społecznych, przedstawił „Strategię Rozwoju Miasta Konin Plan 2020-2030 – Nowa jakość zarządzania strategicznego”. Mówił o tym, jak tworzona była strategia (problemy = sukcesy), a Ewelina Ostajewska-Szwankowska, skarbnik miasta omówiła temat związany z obiegiem i opisem dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Kolejny temat przedstawiła Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji „Jak w Koninie wprowadzono Nową Ścieżkę Rozwoju. Procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030. System Koordynacji Strategii”.

Natomiast drugi dzień rozpoczął się od warsztatów „Zarządzanie projektami”. Były to praktyczne zajęcia pokazujące krok po kroku jak zarządzać projektami na podstawie przykładowych dokumentów (zarządzenia, uchwały, wniosek do budżetu o wprowadzenia projektu do budżetu i WPF), procedury, wypracowane arkusze excel do zarządzania, dobre praktyki. Zajęcia poprowadziła Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji oraz Anna Żabińska–Pioterek ze Związku Miast Polskich, doradczyni miasta w Programie „Rozwój lokalny”.

Kolejnym omawianym tematem było opracowanie raportu zarządczego dla organu wykonawczego (prezydenta, burmistrza, wójta). Przedstawił go Daniel Budzeń, doradca strategiczny ZMP. Była to praca nad produktem sieci -– praca warsztatowa w podziale na dwie grupy („finansiści” i „nie finansiści”), której pierwszym etapem będzie wskazanie najważniejszych zdaniem uczestników informacji, które będą przydatne dla organu wykonawczego dla wyciągania wniosków i podejmowania decyzji. Główny nacisk na chwilę obecną położony ma być na informacje, które mogą stanowić podsumowanie roku, a tym samym mogą być pomocne dla zarządzających JST przy podejmowaniu decyzji strategicznych i opracowywaniu np. diagnoz, strategii, czy raportu o stanie miasta i innych istotnych dokumentów.

Przypomnijmy, że SWD Empirie są realizowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY