Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla średnich miast
W ramach wsparcia dla 139 miast biorących udział w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast, Związek Miast Polskich organizuje serię stacjonarnych spotkań informacyjno-szkoleniowych. Wszystkie odbędą się jeszcze w marcu.
grafika-sis-szwajcar2.jpg

Celem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej, podnoszenie jakości życia mieszkańców średnich miast tracących funkcje miejskie oraz zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy polskimi miastami. Realizacji celu będzie służyło finansowanie projektów rozwojowych realizujących zasady zrównoważonego rozwoju. Program zakłada również wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego w miastach uczestniczących w konkursie poprzez szkolenia pracowników, usługi doradcze oraz – na etapie realizacji projektów – wymianę dobrych praktyk z miastami szwajcarskimi.  

Związek Miast Polskich pełni rolę wspierającą miasta wnioskodawców w skutecznym opracowaniu wniosków aplikacyjnych. Podstawową formą działalności ZMP będzie prowadzenie Centrum Konsultacyjnego i liczne działania edukacyjno-informacyjne, ale bez świadczenia indywidualnych konsultacji.

W ramach działań wspierających 139 miast uczestniczących w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast, jako pierwszą inicjatywę zaplanowano stacjonarne spotkanie informacyjno-szkoleniowe w województwach, tzw. szkolenie regulaminowe. Ich uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące założeń programu, wymogów naboru, zasad aplikowania oraz kluczowych aspektów związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie i wdrażaniem projektu. Spotkania zapewnią także przestrzeń na pytania i odpowiedzi, oferując wsparcie w zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych.

Spotkania, prowadzone przez zespoły ekspertów ZMP, odbędą się w ośmiu miastach w Polsce, umożliwiając uczestnictwo przedstawicielom wszystkich zainteresowanych samorządów (prosimy o udział w spotkaniu w miejscu dedykowanym dla Państwa województwa – podział poniżej).

Podział spotkań wg województw:

Podział spotkań wg ich lokalizacji

W załączeniu program spotkań.

Załączniki:
Program spotkań


POZOSTAŁE ARTYKUŁY