Drugie spotkanie sieci EMPIRIE – Miasto Dostępne i Sprawiedliwe
6 i 7 października w Sokołowie Podlaskim odbyło się drugie spotkanie Sieci Miasto Dostępne i Sprawiedliwe. Główny tematem spotkania była dostępność w wymiarze komunikacji, informacji i przestrzeni.
foto-sokolowpodl_pl.jpeg
fot. sokolowpodl.pl

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast Jarocina, Jasła, Goleniowa, Zgierza, Przemyśla, Złotowa, Kędzierzyna Koźla i z Sokołowa Podlaskiego.

Uczestnicy Sieci, uczestniczący w spotkaniu, zapoznali się z doświadczeniem pracy koordynatorów ds. dostępności w Goleniowie i Zgierzu. Dyskutowano o potrzebach mieszkańców współczesnych miast związanych z dostępnością. Analizowano także strukturę urzędów miejskich w kontekście skutecznej realizacji polityki dostępności.

Empiria Miasto Dostępne i Sprawiedliwe to Sieć Wymiany Doświadczeń koncentrująca się na tematyce społecznej. Przypomnijmy, że uczestnicy – przedstawiciele miast biorących udział w Programie „Rozwój lokalny” - podejmują wyzwania związane z potrzebami seniorów i innych grup wymagających wsparcia, z problematyką szeroko pojętej dostępności. Podczas pierwszego spotkania tej sieci jej członkowie wyłonili tematy, które w przyszłości będą wspólnie analizować. Są to między innymi: polityka senioralna, Centra Usług Senioralnych,·Centra Aktywności Społecznej, aktywizacja osób z niepełnosprawnością oraz Centra NGO.

Koordynatorem sieci jest Wojciech Zarzycki, ekspert ZMP.

Sieci EMPIRIE działają w ramach Programu „Rozwój lokalny”, który jest finansowany z funduszy EOG i funduszy norweskich oraz wdrażany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY