EMPIRIE – Pierwsze spotkanie sieci MIASTO CYFROWE
17 i 18 maja br., w Stalowej Woli, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu przedstawicieli miast wchodzących w skład sieci tematycznej EMPIRIE - MIASTO CYFROWE.
foto-news-Stalowa_Wola-pierwsze_spotkanie.jpg
fot. Archiwum UM w Stalowej Woli

Zadaniem tej sieci jest wzmocnienie kompetencji polskich miast do wdrażania nowej ścieżki rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze cyfryzacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 6 polskich miast: Hrubieszowa, Jarosławia, Rydułtowych, Stalowej Woli, Świdwina i Zabrza. Spotkanie prowadzone było przez Ekspertów Związku Miast Polskich i zrealizowane zostało w formie hybrydowej. Część uczestników wzięła w nim udział stacjonarnie, a część online.

Uczestnicy zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie realizacji projektów cyfrowych oraz SMART CITY, a także wskazali wyzwania na przyszłość, bariery i potrzeby w zakresie rozwoju cyfryzacji oraz wdrażania nowych rozwiązań dla inteligentnych miast.

Wśród wielu zidentyfikowanych wyzwań wskazano m.in.:

  • dostęp do funduszy na cyfryzację,
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry IT i sprawne zarządzanie procesami cyfryzacji,
  • analizę przedwdrożeniową z zakresu cyfryzacji,
  • integrację – interoperacyjność systemów i danych,
  • wdrożenie strategii transformacji cyfrowej,
  • upowszechnienie korzystania z e-usług,
  • rozwój kompetencji cyfrowych kadry JST i mieszkańców.

W czasie spotkania analizowano także przyczyny obserwowanego we wszystkich miastach, niewystarczającego wykorzystania miejskich usług cyfrowych oraz możliwe sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Miast Polskich w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014 – 2021. Jednym z zadań tego programu jest budowanie Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD) dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych miast.

Więcej na temat EMPIRII - TUTAJ 

Zdjęcia: Urząd Miasta w Stalowej WoliPOZOSTAŁE ARTYKUŁY