EMPIRIE – ruszyły pierwsze spotkania sieci
Odbyły się już pierwsze spotkania Sieci Wymiany Doświadczeń EMPIRIE. To nowy projekt Związku Miast Polskich, który służy dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą z udanych projektów rozwojowych realizowanych przez miasta.
MicrosoftTeams-image.png
fot. Archiwum ZMP

Jeden udany projekt zamienić w wiele sukcesów – to motto, które przyświecało ZMP kiedy powoływał do życia EMIPIRIE. Sieci są ofertą dla miast, które uczestniczą w Programie „Rozwój lokalny”, ale i dla innych polskich miast.

Sieci Wymiany Doświadczeń to sama esencja tego, czym jest Związek Miast Polskich. Są platformą, na której przedstawiciele miast, którzy zajmują się podobnymi tematami kontaktują się między sobą i wymieniają widzą oraz doświadczeniem, uczą się od siebie nawzajem oraz wypracowują nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast.

W ostatnich trzech tygodniach odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne trzech sieci: MIASTO CYFROWE, MIASTO PRZESIĘBIORCZE oraz MIASTO DOSTĘPNE I SPRAWIEDLIWE. Były one poświęcone przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się członków tych grup. – Zależało nam na tym, by po 24 godzinach dwadzieścioro nieznanych sobie osób stało się grupą lubiących się dobrych znajomych, gdyż właśnie w oparciu o takie założenie mają funkcjonować nasze EMIPIRIE – mówi Adam Mikołajczyk, jeden z moderatorów sieci.

Podczas spotkań koordynatorzy ze Związku Miast Polskich przedstawili ideę i cele SWD. Wspólnie z przedstawicielami miast wypracowane zostały zasady współpracy. Ustalono harmonogramy i plany pracy grup, listy tematów i zagadnień, którymi poszczególne EMPIRIE będą się zajmować, uczestnicy z miast powiedzieli o swoich potrzebach jeśli chodzi o tematykę i sposób działania.

W maju i czerwcu odbędą się pierwsze spotkania pozostałych pięciu sieci,

  • ZASOBY MIAST (finanse samorządowe i fundusze na rozwój)
  • MIASTO OBYWATELI (partycypacja/ konsultacje/ współpraca)
  • MIASTO NEUTRALNE KLIMATYCZNIE/ZIELONE (środowisko, OZE)
  • ZASOBY KADROWE/LUDZKIE W MIASTACH (zarządzanie zasobami ludzkimi)
  • Sieć dla liderów (burmistrzów/prezydentów).

Już w czerwcu Związek Miast Polskich zaprosi do EMPIRII kolejną grupę uczestników spośród wszystkich miast członkowskich ZMP – miasta OBSERWATORÓW. Ich przedstawiciele będą mogli dołączyć do zamkniętych grup Facebookowych utworzonych na profilu ZMP, odpowiadających poszczególnym sieciom i ich tematom. Miasta OBSERWATORZY będą m.in. jako pierwsi zapoznawać się z wynikami pracy sieci oraz je opiniować. (epe)

Więcej informacji o idei i założeniach EMPIRII  - TUTAJ POZOSTAŁE ARTYKUŁY