O mieście obywateli na vlogu
Zapraszamy na premierowy odcinek nowej serii vlogów z doradcami Związku Miast Polskich na temat projektu EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń. To unikatowe przedsięwzięcie Związku Miast Polskich oparte na popularnej idei sieciowania.
2023-02-20_130159.jpg

W pierwszym z nowego cyklu vlogów o działaniach, jakie podejmuje grupa Miasto Obywateli w kwestii partycypacji mieszkańców w życiu miasta i zadaniach podejmowanych podczas spotkań sieci przez jej uczestników.

EMPIRIE to sama esencja tego, czym jest Związek. Przy ich tworzeniu skorzystaliśmy z wieloletnich doświadczeń ZMP. Sieci są platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, zrzeszają przedstawicieli miast, które uczą się od siebie nawzajem i wypracowują nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast.

EMPIRIE stwarzają okazję do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów. Dają możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy, a także otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej i oceny podjętych działań. Pozwalają na twórcze wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Tematyka sieci koncentruje się wokół kluczowych zagadnień dla rozwoju polskich miast powiązanych z działaniami, jakie zostały zgłoszone w ramach realizacji Programu „Rozwój lokalny”.

Związek Miast Polskich powołał 8 sieci (7 tematycznych i 1 specjalną dla liderów).

Zapraszamy na stronę EMPIRII!


POZOSTAŁE ARTYKUŁY