OECD przygotowuje podręcznik na temat kształcenia dorosłych w miastach
OECD szuka sposobu na to, by systemy uczenia się dorosłych były bardziej dostępne i dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy i obywateli, a polskie miasta mogą mieć w tym swój wkład.
Inne Oświata
Bordered_Sunflower_Photo_Web_Banner.png

Aby wesprzeć praktyków na poziomie miasta w projektowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu polityki uczenia się dorosłych, OECD opracowuje podręcznik zorientowany na praktykę, aby zapewnić miastom i regionom wskazówki, jak sprawić, by systemy uczenia się dorosłych stały się bardziej dostępne i dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy i obywateli.

Ankieta na temat uczenia się dorosłych w miastach

W ramach opracowywania podręcznika polityki OECD wraz z Eurocities przeprowadza ankietę internetową w celu zebrania informacji na temat organizacji systemów uczenia się dorosłych w miastach oraz wyzwań, przed którymi stoją te systemy i zaprasza polskie miasta do jej wypełnienia. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w opracowywanym podręczniku (np. jako liczby/statystyki), ale będą zgłaszane tylko na poziomie zagregowanym (tj. konkretne odpowiedzi miast będą anonimowe). Wypełnienie ankiety zajmuje tylko około 5 minut. Ankietę w języku angielskim, którą można znaleźć tutaj: http://bityl.pl/EAUbR, można wypełnić tylko do 16 grudnia. 

Publikacja podręcznika na temat uczenia się dorosłych w miastach

Wyniki ankiety oraz podręcznik dotyczący uczenia się dorosłych w miastach zostaną ogłoszone w ramach Tygodnia Umiejętności Lokalnych OECD organizowanego we współpracy między OECD, Eurocities, Fundacją JP Morgan Chase i miastem Barcelona. Lokalny Tydzień Umiejętności odbędzie się w dniach 15-17 lutego 2022 r. w formacie wirtualnym i zgromadzi szerokie grono zainteresowanych stron zaangażowanych w politykę uczenia się dorosłych w Europie i poza nią. Więcej informacji o wydarzeniu podamy wkrótce.

Zapraszamy polskie miasta do współtworzenia podręcznika.

Więcej informacji


POZOSTAŁE ARTYKUŁY