Więcej informacji o III naborze w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej - PREZENTACJE
10 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące III naboru na „Działania Innowacyjne” w ramach EUI. Organizatorami spotkania było MFiPR oraz Punktu Kontaktowy EUI działający przy Związku Miast Polskich.
7ee54f72-6f71-42e8-a273-548f7fb995e8.jpg
fot. Arch. ZMP

Celem spotkania było przedstawienie podstawowych informacji na temat naboru oraz zaprezentowanie oferty działań skierowanych dla miast w ramach dwóch programów – EUI oraz URBACT.

Podczas części prezentacyjnej przedstawiciele Punktu Kontaktowego zwrócili szczególną uwagę na potrzebę przygotowywania projektów innowacyjnych w skali europejskiej, konstruowania partnerstw projektowych zdolnych do realizacji i osiągnięcia rezultatów projektu, a także właściwego przygotowania budżetu. Dyskutowano także o tematach III naboru (Transformacja energetyczna oraz Technologia w miastach).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast zainteresowanych aplikowaniem, instytucji już współpracujących z miastami oraz przedstawiciele sektora akademickiego czy prywatnego.

Dzięki przedstawicielom zwycięskich miast Naboru II (Kraków oraz Stalowa Wola) uczestnicy dnia informacyjnego dowiedzieli się, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas procesu opracowywania wniosku, jakie tematy i projekty będą realizowane dzięki wsparciu EUI, a przede wszystkim na czym polega innowacyjny charakter projektów polskich miast.

Zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować na stronie miasta.pl oraz profilu na Facebooku i zachęcamy wszystkich do bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym.

anna.krzyzanowska-orlik@zmp.poznan.pl

piotr.gorka@zmp.poznan.pl

aldo.vargas@zmp.poznan.pl

W załączeniu Prezentacje

Załączniki:
Prezentacja Punktu Kontaktowego
Prezentacja Stalowej Woli
Prezentacja EUI - Spójne wsparcie dla miast
Prezentacja EUI - TEMATY TRZECIEGO NABORU


POZOSTAŁE ARTYKUŁY