Czy małe i średnie miasta wzmocniły swój potencjał rozwojowy? Zapraszamy na seminarium FRL
Na ile – dzięki Programowi „Rozwój lokalny” udało się rozwinąć potencjał instytucjonalny małych i średnich miast? Co zmieniło się w zarządzaniu urzędami miast? Na te pytania odpowiemy podczas ostatniego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
grafa-frl-41-WWW-2-1920x1080.jpg

Dobiega końca realizacja Programu „Rozwój lokalny”. To projekt, który wdraża Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a którego ostatecznymi beneficjentami jest kilkanaście polskich małych i średnich miast zagrożonych kryzysem.

Równolegle realizowany jest największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Jego realizatorem jest Związek Miast Polskich, a partnerami we wdrażaniu są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, OECD oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Związek jest nie tylko współautorem tego projektu, ale od roku 2020 wspiera miasta w nim uczestniczące – w zależności od fazy jego realizacji była to różna liczba miast i różny zakres wsparcia. Ten czas to nie tylko realna pomoc udzielana Miastom-Beneficjentom (doradcza, edukacyjna, wdrożeniowa), ale też możliwość zebrania ogromu doświadczeń, zarówno co do narzędzi i mechanizmów efektywnego wspierania miast, jak i możliwość obserwacji powolnego, ale konsekwentnego dokonywania zmian instytucjonalnych w samych miastach.

Koniec programu to czas podsumowań i pierwszych wniosków. Chcemy zaprosić Państwa na ostatnie w ramach tego projektu Forum Rozwoju Lokalnego, które zatytułowaliśmy „Jak wspólnie wzmacniamy potencjał instytucjonalny średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. W jego trakcie miasta same zaprezentują swoje dokonania, podzielą się tym, co się udało, a co można było zrobić lepiej czy inaczej. Wspólnie zastanowimy się, na ile program, w którym uczestniczyło 29 miast – a kolejnych kilkadziesiąt z uwagą mu się przyglądało – realnie coś zmienił? Co udało się zrealizować, co zmieniło się w zarządzaniu naszymi urzędami, na ile lepiej, skuteczniej, efektywniej potrafimy rozmawiać z naszymi mieszkańcami, co zabieramy z tego projektu i z czym idziemy mierzyć się z kolejnymi miejskimi wyzwaniami? Chcielibyśmy, żeby był to też wstęp do refleksji, jak w przyszłości budować takie projekty, by wspieranie samorządów przez zewnętrzne instytucje było najbardziej efektywne, trafne i odpowiadające na rzeczywiste potrzeby polskich samorządów.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Jak wspólnie wzmacniamy potencjał instytucjonalny średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”, które odbędzie się w znanej Państwu formule na platformie clickmeeting 7 marca o godz. 11.00 w formule online.

Przekonamy się, co każde z 29 miast osiągnęło w ramach swojego projektu, porozmawiamy o ich doświadczeniach, jakie mogą wykorzystać inne miasta mające podobne problemy, zastanowimy się wspólnie, jak tego typu wsparcie organizować w przyszłości

Prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-41/register w terminie do 5 marca br. Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu w potwierdzeniu rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na skrzynkę mailową seminariafrl@zmp.poznan.pl .

Załączniki:
Zaproszenie
Program seminarium


POZOSTAŁE ARTYKUŁY