URBACT IV – edycja 2024. Nabór projektów do Sieci Transferu Innowacji
Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zaprasza miasta oraz inne podmioty działające na rzecz miast do zgłoszenia się do naboru na Sieci Transferu Innowacji.
Urbact_4-zajawka.jpg

Zaproszenie do tworzenia Sieci Transferu Innowacji (Innovation Transfer Networks- ITN) otwarte od 10 stycznia do 20 marca 2024 r.

Obecny nabór skupia się na transferze zrealizowanych w ramach programu Urban Innovative Actions projektów w latach 2016-2023 (patrz strona programu UIA). Miasta, które wdrożyły projekt UIA, będą domyślnie działać jako partnerzy wiodący.
Do udziału w obecnym naborze zaproszone są miasta z Polski oraz 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw partnerskich (Norwegia, Szwajcaria), a także miasta z krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia).

Stając się częścią składającej się z 5 do 7 partnerów Sieci Transferu Innowacji, miasta zyskują możliwość zrozumienia rozwiązań wypracowanych przy pomocy funduszy UIA oraz wspólnie z międzynarodowymi partnerami stworzenia planu inwestycyjnego ich wdrożenia na własnym terenie. Na działalność każdej Sieci przeznaczone zostanie 550 000 euro.

Beneficjentami naboru mogą być:

  • miasta o różnym statusie prawnym, bez względu na wielkość;
  • publiczne lub półpubliczne lokalne agencje, częściowo lub w całości należące do władz miasta, odpowiedzialne za określone zakresy polityk miejskich;
  • dzielnice miast, w przypadku, gdy posiadają kompetencje w zakresie kształtowania i wdrażania polityk miejskich;
  • zorganizowane miejskie obszary funkcjonalne, gdy posiadają kompetencje w zakresie kształtowania i wdrażania polityk miejskich.

Ponadto w ograniczonym zakresie mogą to być również:

  • samorządowe władze wojewódzkie i powiatowe, władza krajowa - w zakresie spraw miejskich;
  • uniwersytety i ośrodki badawcze - w zakresie spraw miejskich;
  • instytucje zarządzające polityką spójności i funduszami solidarności UE.

Potencjalni beneficjenci chcący skorzystać z doświadczenia i know-how projektu UIA, powinni przejść do narzędzia wyszukiwania partnerów URBACT (patrz poniżej) i wyrazić zainteresowanie poprzez link miasta, które wdrożyło projekt UIA.

Na stronie https://urbact.eu/get-involved można znaleźć wszystkie dokumenty dotyczące zaproszenia, a także wskazówki i daty sesji informacyjnych.

Poniżej pod grafiką zamieszczamy opis oraz linki do dokumentów i najważniejszych informacji o naborze.


DOKUMENTY

(Specyfikacja warunków naboru ZAŁĄCZNIKI 2-4 - zaproszenie dla sieci transferu innowacji)

NARZĘDZIE WYSZUKIWANIA PARTNERÓW
Znajdź swojego partnera wiodącego i jego praktykę!

Partnerami Wiodącymi Sieci Transferu Innowacji będą miasta, które pomyślnie ukończyły projekt Urban Innovative Actions w latach 2016-2023.

Przejdź do Narzędzia Wyszukiwania Partnerów, aby dowiedzieć się, kim są potencjalni partnerzy wiodący, odkryć ich projekty kwalifikujące się do przeniesienia do Sieci Transferu Innowacji i wyrazić swoje zainteresowanie!

SESJE INFORMACYJNE

NA POZIOMIE EUROPEJSKIM: 

Dołącz do sesji informacyjnych online w języku angielskim, organizowanych przez Sekretariat URBACT, aby dowiedzieć się wszystkiego o naborze do Sieci Transferu Innowacji i zadać swoje pytania!

W POLSCE:

Mamy przyjemność zaprosić potencjalnych beneficjentów z Polski na Dzień Informacyjny w formule online, dnia 7 lutego 2024.
Szczegółowe informacje pod linkiem: https://urbact.eu/events/dzien-informacyjny-do-sieci-transferu-innowacji oraz na stronie https://urbact.eu/polska.

Formularz rejestracyjny oraz Agenda Dnia Informacyjnego 

Krajowy Punkt URBACT organizuje również Dni Informacyjne w kilku miastach w Polsce. Daty i szczegóły zamieścimy w najbliższych dniach.

PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres itn@urbact.eu (po angielsku) oraz na adres Krajowego Punktu URBACT (po polsku) aldo.vargas@zmp.poznan.pl

Dalsze informacje opisowe dotyczące wszystkich istotnych tematów związanych z naborem (zakres naboru, partnerstwo projektowe, ekspertyza w ramach projektu, budżet projektu, składanie wniosku w przez internet) znajdują się na dole strony https://urbact.eu/get-involved w sekcji FAQ – najczęściej zadawane pytania.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY