Wiosenne warsztaty sieciujące dla miast
Przedstawiciele 29 miast uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny” wzięli udział wiosennych warsztatach sieciujących, które 27 i 28 lutego odbyły się w Warszawie.
DSCF3413.jpg
fot. ZMP

To ostatnie już tego typu wydarzenie adresowane do koordynatorek i koordynatorów oraz członkiń i członków zespołów miejskich, realizatorów Programu w każdym mieście. Program „Rozwój lokalny” zmierza bowiem do końca. Dlatego ważną częścią tego spotkania były prezentacje dokonań i osiągnięć miast. Ich przedstawiciele nie tylko opowiadali o wdrożonych projektach i działaniach, ale także o zmianach, które dokonały się w miastach dzięki udziałowi w Programie i o problemach, jakie napotkali w trakcie jego wdrażania. Przedstawiciele każdego z 29 miast przedstawili także rekomendacje dla innych samorządów.

Drugi dzień warsztatów był poświęcony Sieciom Wymiany Doświadczeń Empirie. To unikatowe przedsięwzięcie Związku Miast Polskich oparte na popularnej idei sieciowania realizowane w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

EMPIRIE to sama esencja tego, czym jest Związek. Przy ich tworzeniu skorzystaliśmy z wieloletnich doświadczeń ZMP. Sieci są platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, zrzeszają przedstawicieli miast, które uczą się od siebie nawzajem i wypracowują nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast. Stwarzają okazję do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów. Dają możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy, a także otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej i oceny podjętych działań. Pozwalają na twórcze wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Tematyka sieci koncentruje się wokół kluczowych zagadnień dla rozwoju polskich miast powiązanych z działaniami, jakie zostały zgłoszone w ramach realizacji Programu „Rozwój lokalny”.

Podczas wiosennych warsztatów sieciujących członkowie sieci „Kapitał Ludzki” zaprezentowali „Narzędzie badania satysfakcji pracowników”. Zespół horyzontalny ds. partycypacji pokazał natomiast bardzo ciekawe wyniki badań młodzieży w miastach wraz z wnioskami i zmianami w czasie. Był też czas na dyskusje i podsumowania podczas sesji „EMPIRIE – co warto propagować i jak dalej działamy”.

Przypomnijmy, że celem warsztatów sieciujących dla miast, odbywających się w ramach Programu „Rozwój lokalny”, było przede wszystkim wzmocnienie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami, zbudowanie przestrzeni na wspólną analizę kluczowych dla realizatorów programu celów, wyzwań, przyjętych modeli działania, ale także rozwiązań w obszarach zarządzania, organizowania i osiągania efektywności w Programach Rozwoju Lokalnego i Programach Rozwoju Instytucjonalnego.

Obok przedstawicieli miast w wiosennych warsztatach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz doradcy strategiczni, doradcy sektorowi oraz doradcy miast Związku Miast Polskich, których rolę i wsparcie w tym trudnym projekcie podkreślała większość uczestników spotkania.

(epe)

POZOSTAŁE ARTYKUŁY