Komisje tematyczne

W VII kadencji w Związku działało 17 stałych komisji tematycznych, które powołuje Zarząd ZMP. Po zmianie Regulaminu, przyjętej w 2019 roku przez Zarząd Związku, utworzono 19 komisji tematycznych. W 2020 r. Zarząd ZMP powołał nową komisję, która zajmuje się prawami człowieka i równym traktowaniem, a w 2022 roku - Komisję Klimatu. Obecnie w Związku działa 21 komisji tematycznych. 

Komisje to gremia doradcze Związku, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Komisje zajmują się sprawami: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, finansów, geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, mieszkaniowej i przestrzennej, kultury, małych miast, partycypacji społecznej, polityki europejskiej i współpracy zagranicznej, polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki społecznej, sportu, transportu i turystyki.

Regulamin komisji tematycznych ZMP - TUTAJ


POWIĄZANE ARTYKUŁY
MULTIMEDIA
GALERIE MIAST