Empirie


W ramach Programu „Rozwój Lokalny”, realizowanego ze środków MF EOG na lata 2014-2021, jednym z zadań jest budowanie Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD) dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych miast.  

Cele EMPIRII w kontekście Programu Rozwój Lokalny

 • Zbudowanie i rozwijanie zaufania i partnerskich relacji pomiędzy miastami uczestniczącymi w Programie „Rozwój Lokalny” – „od konkurencji do współpracy”
 • Wzmacnianie kompetencji miast do wdrażania nowej ścieżki rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk istotnych dla realizacji PRL i PRI - sytuacja „win-win”
 • Upowszechnianie i promowanie Programu „Rozwój Lokalny” (RL), jego celów, osiągnieć oraz metodyki pracy poprzez zaangażowanie miast spoza Programu Rozwój Lokalny, wypracowanie produktów sieci – schematów/metod działania, potencjalnych rozwiązań czy rekomendacji dla programowania rozwoju miast na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także zdefiniowanie projektów innowacyjnych, które mogą być następnie szeroko rozpowszechniane, jako produkty pracy sieci i wykorzystywane przez ZMP.

Dla miast laureatów konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” (tj. tych, które otrzymały dotację) jest to okazja do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów, daje możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy oraz natychmiastowy feedback, a także pozwala na wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Pozostałe miasta, które nie otrzymały dofinansowania, mogą czerpać z doświadczeń miast – laureatów, wykorzystując dobre praktyki do doskonalenia swoich działań przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego i Planie Rozwoju Instytucjonalnego oraz/lub ich realizacji z innych źródeł. Dodatkowo, mogą promować swoje rozwiązania już zrealizowane z sukcesem, a wpisujące się w potrzeby tematyczne uczestników sieci.

Działanie wzmacnia ugruntowanie (w miastach Programu Rozwój Lokalny) modelu zarządzania strategicznego oraz metody pracy stosowanej w Programie, z naciskiem na budowanie komunikacji wewnątrz JST (wewnątrz komórek urzędu i pomiędzy wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi), jak i z podmiotami zewnętrznymi.

Długoterminowy i szerszy cel horyzontalny EMPIRII: aby polskie miasta świadomie i skutecznie wykorzystywały efekty współpracy osiągnięte w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń w celu wzmacniania własnego potencjału rozwojowego oraz instytucjonalnego.Pozostałe aktualności w tej tematyce

Dokumenty

Pobierz
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące zapowiedzi powołania rządowego regulatora opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz
propozycje legislacyjne
Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
Pobierz
inne
Pismo do JST - ankieta
Pobierz
inne
Listy do dyrektorów szkół i rodziców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej